Výkonný výbor Avp nabízí online pravidelné schůzky členské základny


2020-11-24

3. online setkání se uskuteční prostřednictvím MS TEAMS dne 24.11.2020 od 16:30 hod.

Link bude pro odstranění případných technických problémů otevřen od 16:00 hod. Po 16:30 už asistence k připojení bude obtížná, ne-li nemožná.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6b76233f0d4143579fdef8bcdeb37fb3%40thread.tacv2/Online-Avp-2020-11-24?groupId=3309150c-723d-4456-b133-c17c7de7a85f&tenantId=66f88799-d612-4878-8e2a-f34b12c4a6e7

Prosím, přihlašujte se pod svým jménem.


2020-10-13

2. online setkání se uskutečnilo prostřednictvím Skype dne 13.10.2020 od 16:30 hod. za účasti 2 členů Výkonného výboru a 4 členů Avp.


2020-09-15

1. online setkání se uskutečnilo prostřednictvím Skype dne 15.9.2020 od 16:00 hod. za účasti 4 členů Výkonného výboru a 6 členů Avp.

Skype link k připojení na schůzku: //join.skype.com/pJmH3U7imFL0

.