2022-06-07

Webinář k produktům dvou mezinárodních projektů ERASMUS+ C-Course a C-Game, který se bude konat dne 7. června 2022 od 13:30 do 14:45. Oba produkty jsou zaměřeny na kariérové poradenství. Produktem projektu C-Course je kurz pro kariérové poradce a projektu C-Game je hra s obsahem kariérového poradenství (viz níže).

Přihláška na webinář … Z D E

PROGRAM WEBINÁŘE

13:30 – 14:00 Projekt C-Course: E-learning pro kariérové poradce: Proměňující se směry profesního rozvoje

Hlavním realizátorem projektu je Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. – https://rozvojkariery.cz/, kde také najdete link na kurz, který:

 • je výstupem projektu,
 • je určen současným i budoucím kariérovým poradcům,
 • je zpracován interaktivním způsobem ve 4 vzdělávacích modulech doplněných o vstupní a závěrečný modul (obr. č. 1),
 • obsahuje kromě odborných textů videa, případové studie, kvízy a cvičení, které nabízejí prostor k sebereflexi,
 • je otevřen všem zdarma, dostupný kdykoli a odkudkoli.

Lektor: Andrea Csirke

Obr. č. 1: Ukázka modulů kurzu C-Course
14:00 – 14:45 Projekt C-Game: Hra s náplní kariérového poradenství ve městě plném povolání

Hlavním realizátorem projektu je Asociace výchovných poradců, z.s. a jeho výstupem je online hra, která:

 • je v „beta“ verzi dostupná na https://test.c-game.cz/
 • je určena žákům posledních ročníků základních škol, ale zabaví se u ní i žáci 6. tříd a středoškoláci,
 • zajišťuje vstup pro facilitátory (učitele, kariérové poradce apod.), ve kterých jsou přehledy dosažených výsledků jednotlivých žáků (o vstup do sekce pro facilitátory je nutno požádat na e-mailu freibergova … nvf.cz, kde tři tečky nahraďte zavináčem),
 • je zpracována interaktivním způsobem a její ovládání je intuitivní,
 • nabízí žákům seznámit se s více než 600 povoláními, které jsou umístěny v různě zaměřených budovách (obr. č. 2),
 • je přístupná zdarma, dostupná kdykoli a odkudkoli,
 • bude pilotně ověřována a hledáme třídní kolektivy, které mají zájem nám s tímto ověřením pomoci. Zájem nám můžete dát vědět na stránkách C-Game projektu Pilotní ověření C-Game – ERASMUS+ Project C-Game, kde se také dozvíte, jak bude pilotní ověření probíhat.

Lektor: Zuzana Freibergová

Obr. č. 2: Ukázka města, ve kterém žáci obsazují volná pracovní místa a tím se s nimi seznamují.

2022-04-08

Členská schůze Avp (Valná hromada).


2022-04-07

Webinář k aktuálním otázkám výchovného poradenství … Více ZDE


2020-11-24

3. online setkání se uskuteční prostřednictvím MS TEAMS dne 24.11.2020 od 16:30 hod.

Link bude pro odstranění případných technických problémů otevřen od 16:00 hod. Po 16:30 už asistence k připojení bude obtížná, ne-li nemožná.

Skype link k připojení na schůzku: //join.skype.com/pJmH3U7imFL0

Je-li to možné, aplikaci Skype nestahujte, použijte online verzi.


2020-10-13

2. online setkání se uskutečnilo prostřednictvím Skype dne 13.10.2020 od 16:30 hod. za účasti 2 členů Výkonného výboru a 4 členů Avp.


2020-09-15

1. online setkání se uskutečnilo prostřednictvím Skype dne 15.9.2020 od 16:00 hod. za účasti 4 členů Výkonného výboru a 6 členů Avp.

Skype link k připojení na schůzku: //join.skype.com/pJmH3U7imFL0

.