Online hra C-Game je určena žákům posledních ročníků základních škol a je využitelná ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova k občanství. C-Game je bezplatná, online, veřejně dostupná a hratelná na stolních i přenosných počítačích a tabletech s kvalitním připojením na internet a prohlížečem Google Chrome.

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové​​ poradenství a konzultaci s kariérovým poradcem. Jediné, k čemu tato online hra má sloužit je zábavnou formou pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci, ovlivnit jejich budoucí kariérové rozhodování, volbu střední školy a povolání.

Hra C-Game se odehrává ve fiktivním virtuálním městě, ve kterém žáci formou dialogu s Job Serverem obsazují volná pracovní místa. Seznámí se tak s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, rozšíří si povědomí o trhu práce a hra je povzbudí k přemýšlení o budoucí kariérové cestě, se kterou souvisí volba studia po ukončení základní školy.

Během první úrovně hry žák odpovídá na jednoduché otázky, ze kterých se postupně skládá jeho zájmový profil, který se může stát východiskem pro skupinové a individuální konzultace k výběru střední školy.

C-Game mohou žáci hrát samostatně z domova nebo ve škole.  Doporučuje se

Vše potřebné se dozvíte v přiložených průvodcích hrou.