Webináře pro facilitátory C-Game

Webináře jsou určeny pro učitele, výchovné a kariérové poradce, vedoucí zájmových kroužků apod., kteří mají zájem:

  • seznámit se s C-Game a s jejím využitím ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
  • založit si ve facilitátorském “back office” zkušební třídu, vložit žáky a vygenerovat jim žákovské kódy, aby nemuseli do hry vstupovat pod svými e-mailovými adresami, měli přehled o průběhu hry každého žáka a přístup k výsledkům jejich odpovědí,
  • seznámit se s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního prostředí.

Letní kemp pro děti plnící povinnou školní docházku

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský kemp je placený z dotace MŠMT a je pro Vás zadarmo!

Příměstský tábor – „kemp“, podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti je tak kemp zcela zdarma. 

Více zde: https://www.malovanikresleni.cz/kemp/