Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (pro výkon funkce výchovného poradce)

Pod názvy jednotlivých poskytovatelů specializačního studia pro výchovné poradce naleznete stručné anotace tohoto studia a kontakty.

Město Poskytovatel DVPP
Brno Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně … zde

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně … zde

Olomouc Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci … zde
Ostrava Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě … zde
Praha Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

 

Kurzy dalšího vzdělávání pro kariérové poradce

Výběr poskytovatelů kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce byl aktuální dne 4.3.2018 a není jistě kompletní. Počet poskytovatelů se průběžně zvyšuje a při výběru kurzu se doporučuje zmapovat aktuální situaci na internetu.


Jste kariérový poradce a chcete doporučení dalšího vzdělávání? Napište nám prostřednictvím formuláře uvedeného pod nabídkou „Blog„.


Máte zájem o zvýšení svých dovedností v oblasti KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ? Seznamte se s kurzem „Interaktivní program rozvoje dovedností potřebných pro kariérní poradenství“.