Program Kongresových dnů výchovného poradenství 2018

Výkonný výbor Avp pracuje na přípravě programu. Program bude průběžně aktualizován.

4. října 2018

  9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení konference
10:15 – 12:30 Přednáška
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:30 Přednáška
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 18:00 Přednáška
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 21:00 Večerní tematické posezení

5. října 2018

  9:00 – 9:45 Členská schůze Asociace výchovných poradců, z.s.
10:00 – 12:10 Přednáška
12:10 – 13:00 Ukončení Kongresových dnů
12:30 – 13:30 Oběd

Změna programu vyhrazena.