Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem vás po čtyřech letech srdečně zvou na Kongresové dny výchovného poradenství, které se konají ve dnech 6.-7. října 2022 v Praze v hotelu Olympik.

Kongresovým dnům byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a představí se na nich výstupy dvou projektů mezinárodního programu ERASMUS+.

Kongresové dny výchovného poradenství 2022 se budou konat za předpokladu, že bude možno bez omezení pořádat prezenčně hromadné akce. Nebude-li to možné, budou uhrazené kongresové poplatky vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny.

.

Program Kongresových dnů výchovného poradenství 2022

Změna programu vyhrazena.

6. října 2022

8:00 – 9:30Registrace
9:30 – 9:45Zahájení konference
9:45 – 11:15PhDr. Mgr. Monika Puškinová, PhD.
Novinky v legislativě pro výchovné poradce
11:15 – 12:15Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond & Avp
Online hra C-Game pro kariérové poradenství https://play.c-game.eu/
12:15 – 13:15Oběd v hotelu formou bufetu
13:15 – 14:45Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE Brno
Výchovný poradce jako koordinátor poradenských služeb ve škole
14:45 – 15:15Přestávka na kávu
15:15 – 16:45Doc. PaeDr. Pavel Vacek, Univerzita Hradec Králové
Mgr. Jan Vacek, Středisko výchovné péče Pyramida
Etoped – žák s psychickou diagnózou
16:45 – 17:15PhDr. Galina Jarolímková, PPP pro Prahu 1, 2 a 4
Krizová intervence ve školách
17:15 – 17:45Mgr. Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha
Aktuální témata migrace
17:45 – 18:15Mgr. Olga Daşkın, Gymnázium Na Zatlance, Praha
Příklady dobré praxe práce s nadáním
18:15 – 19:00Večeře v hotelu formou bufetu
19:00 – 20:00
…………………….
Mgr. Jiří Pešek, Multikulturní centrum Praha
Večerní neformální posezení: Koučink – efektivní způsob podpory studentů

7. října 2022

  9:00 – 10:00 Členská schůze Asociace výchovných poradců, z.s.,
Zpráva za roky 2019-2021 (činnost & hospodaření) a její schválení, revize stanov, volba nového Výkonného výboru / Rady Avp
10:00 – 10:30Mgr. Andrea Csirke, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj & Kým čím být
Pozvánka k absolvování online kurzu pro kariérové poradce https://careerguidancecourse.eu/cs/
10:30 – 11:00Přestávka na kávu
11:00 – 11:15Mgr. Irena Palánová, Národní pedagogický institut České republiky
Služby Europassu pro kariérové poradenství
11:15 – 12:20Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice & Avp
Proměny šikany a její dopady do školní třídy
12:20 – 13:00Oběd v hotelu formou bufetu
13:00 – 14:00Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond & Avp
Brainstorming k dalšímu rozvoji online hry C-Game pro kariérové poradenství https://test.c-game.cz/
14:00 – 14:50
………………………………..
Mgr. Libuše Třískalová, MŠ a ZŠ Starý Kolín, Univerzita Hradec Králové & Avp
Praxe výchovného poradce, povinnosti a výkaznictví
14:50 – 15:00Závěr & zakončení Kongresových dnů 2022

Dne 2. září 2022 byla naplněna kapacita sálu.

Kontakt na hotel Olympik

E-mail: reservation@olympik.cz,
Tel: 266 184 882


Přehled doposud realizovaných kongresů a kongresových dnů výchovného poradenství

  1. Kongresové dny školního poradenství, 2005, Národní dům na Smíchově, Praha
  2. Kongres výchovného poradenství, 2006, Interhotel Labe, Pardubice
  3. Kongresové dny výchovného poradenství, 2008, Státní zdravotní ústav, Praha
  4. Kongresové dny výchovného poradenství, 2010, Hotel Continental, Brno
  5. Kongresové dny výchovného poradenství, 2012, Lázně Bělohrad
  6. Kongresové dny výchovného poradenství, 2014, Hotel Continental, Brno
  7. Kongresové dny výchovného poradenství, 2016, Hotel Olympic, Praha
  8. Kongresové dny výchovného poradenství, 2018, Hotel Continental, Brno ==> A R C H I V