Přihláška na Kongresové dny výchovného poradenství 2022

  Přihláška na Kongresové dny výchovného poradenství, Praha, 6.-7.10.2022

  1) ÚČASTNÍK


  Titul před jménem

  Titul za jménem


  Kde působíte?

  Zastáváte funkci výchovného nebo kariérového poradce?

  Jste členem Asociace výchovných poradců, z.s.?

  Pokud ještě členem Asociace výchovných poradců nejste, máte o členství zájem?

  .

  2) PLATBA KONFERENČNÍHO POPLATKU
  Vyberte výši konferenčního poplatku

  Pokyn pro neplatící účastníky: Prosím, nevyplňujte následující fakturační údaje.
  Zde uveďte pro kontrolu výši konferenčního poplatku

  Kdo bude hradit Váš konferenční poplatek?

  Název právnické / fyzické osoby hradící Váš konferenční poplatek (bude uvedeno na faktuře)

  1. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře)

  2. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře - může zůstat prázdné)

  PSČ (ve formátu 110 00)

  Město

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  3) UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONGRESOVÝCH DNŮ
  Ubytování pro účast na Kongresových dnech si zajišťuje KAŽDÝ SÁM.
  Máte zájem o zprostředkování sdílení dvoulůžkového pokoje v hotelu Olympic, kde se konají Kongresové dny?

  Na které noci máte zájem o sdílení dvoulůžkového pokoje?

  4) POŽADAVEK NA STRAVOVÁNÍ
  Závazná objednávka oběda 6.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka večeře 6.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka oběda 7.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Zde, prosím, sečtěte pro kontrolu cenu objednaného stravování v Kč:

  Kdo bude hradit objednané stravování

  Pokyn pro neplatící účastníky: Prosím, nevyplňujte následující fakturační údaje.

  Má být úhrada stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek?

  Pokud nemá být úhrada za stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek, uveďte, kdo ji bude hradit:

  Název právnické / fyzické osoby hradící Vaše stravování (bude uvedeno na faktuře)

  1. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře)

  2. řádek adresy (může zůstat prázdné, bude uvedeno na faktuře)

  PSČ (ve formátu 110 00)

  Město

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  5) ČLENSKÁ SCHŮZE ASOCIACE VÝCHOVNÝCH PORADCŮ (Avp)
  Zúčastníte se Členské schůze Avp, která se bude konat dne 7.10.2022 od 9:00-10:00? Vstup volný i pro zájemce o členství a odbornou veřejnost.

  Výkonnému výboru Avp uplynulo pětileté volební období a v rámci Členské schůze proběhne volba výboru nového.
  Pokud jste členem Avp, můžete navrhnout sebe sama nebo jiného člena Avp do Výkoného výboru Avp. Do textového pole napište jméno, příjmení a e-mail nominované osoby:

  Pokud jste členem Avp, přijal/a byste nominaci na člena Výkonného výboru Avp?

  Váš komentář / námět pro jednání Členské schůze Avp

  6) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace výchovných poradců, o.s. pro účely evidence členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  AnoNe

  Odeslání přihlášky
  Po úspěšném odeslání se pod tlačítkem "Odeslat přihlášku" objeví zpráva v zeleném rámečku potvrzující úspěšné odeslání Vaší přihlášky.