Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergovahttp://www.asociacevp.cz/wp-content/uploads/2018/03/smailik-e1514826523415.pngnvf.cz.


Talentest.cz

Talentest je autorský projekt společnosti JOB ON s.r.o. vytvořený ve spolupráci s PhDr. Antonínem Mezerou, předním odborníkem na oblast kariérového poradenství a volby povolání a autora celé řady odborných publikací. Test vychází z teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Jedná se o uníkátní aplikaci, která jako jediná otestuje 8 talentů a nadání. Test je určen žákům a studentům základních a středních škol od 13 do 18 let věku.

https://www.talentest.cz/


Učitelnice.cz

https://www.ucitelnice.cz/


Publikace Volba povolání bez předsudků

Metodika projektového dne pro základní školy je dostupná onlne … ZDE

Jedná se o metodickou „kuchařku“ pro projektový den propojující téma výchovy k volbě povolání a rovných příležitostí dívek a chlapců. Jejím cílem je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují. Rozšířit jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. V základu této publikace stojí myšlenka, že každý by měl mít možnosti uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolích žen a mužů.


Webová aplikace „Nenech to být“

Aplikace „Nenech to být“ https://www.nntb.cz/ je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT se může stát pomocníkem boje se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy.


Diagnostika v kariérovém poradenství


Nakladatelství Raabe připravuje k vydání publikaci Diagnostika v kariérovém poradenství od autorek PhDr. Sylvie Navarové a Mgr. Makéty Lancové.

Ukázka z publikace ke stažení: TZ_Raabe-KarPo

https://dobraskola.raabe.cz/diagnostika-v-karierovem-poradenstvi


Inkluze a kariérové poradenství

Už jste se seznámili s publikací Inkluze a kariérové poradenství?

Nakladateství Raabe vydalo publikaci Mgr. Miroslava Vosmika zabývající se kariérovým poradenstvím s prvky sociodynamického poradenství, systemického přístupu a individualizované poradenství.

https://dobraskola.raabe.cz/inkluze-karierove-poradenstvi


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní. Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitnímu vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole. Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Více informací najdete na webu www.eqf.cz.


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/


Video k výběru povolání

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.


Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.


Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

Informace ke kariérovému poradenství

Informace o vzdělávací nabídce škol

Přehled oborů a kvalifikací

Poradenství pro začínající podnikatele