Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergova „x“ asociacevp.cz.


Videa IPS Úřadu práce k volbě povolání


Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce v pdf

https://vzdelavanivsem.cz/metodicka-prirucka


Online test pro volbu povolání

Kvíz


Online test pro volbu vysoké školy

https://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/


Příručka k volbě povolání

aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole

Autor: Petr Hlaďo

http://www.vys-edu.cz/assets/File.ashx?id_org=600139&id_dokumenty=5847


„Můj život po škole“ aplikace k zamyšlení nad volbou následného studia a povolání

Online aplikace pro žáky základních i středních škol zábavnou formou usnadňuje přemýšlení o budoucnosti, o představách budoucího života, jehož nedílnou součástí jsou životní náklady.

https://msk.mujzivotposkole.cz/


Metodika „Aplikace na podporu nácviku plynulého čtení“

Metodika byla vytvořena v projektu A is for App, který se zaměřuje na podporu plynulého čtení u žáků, pro které je čtení z rozličných důvodů obtížné. Aplikací, které toto usnadňují, není v češtině dostupných mnoho, proto ruku v ruce s vytvářením této metodiky probíhá i adaptace nové aplikace jménem Karaton a její ověřování v praxi na žácích základní školy. Aplikace je již před dokončením a její zveřejnění proběhne v následujících týdnech.

Stránky projektu A is for App jsou volně dostupné, obsahují mnohé cenné informace. Budeme rády (všechny řešitelky projektu v ČR jsou ženy), pokud budete Metodiku nebo i informace o projektu šířit dále mezi své kolegy, žáky, partnery, studenty… Stejně tak budeme rády za zpětnou vazbu.

Praktické náměty pro učitele, jak začlenit do výuky aplikace na podporu nácviku plynulého čtení ke stažení zde:

https://cs.aisforapp.eu/teacher-toolkit-in-czech


Publi.cz

Publi.cz pomáhá lidem vydávat a šířit elektronické knihy. Usnadňují život nejen autorům a čtenářům, ale také institucím, které se vydáváním ebooků zabývají. Publikační systém Publi kombinuje možnosti moderních počítačových systémů s lidským know-how programátorů.

https://publi.cz/


Talentest.cz

Talentest je autorský projekt společnosti JOB ON s.r.o. vytvořený ve spolupráci s PhDr. Antonínem Mezerou, předním odborníkem na oblast kariérového poradenství a volby povolání a autora celé řady odborných publikací. Test vychází z teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Jedná se o unikátní aplikaci, která jako jediná otestuje 8 talentů a nadání. Test je určen žákům a studentům základních a středních škol od 13 do 18 let věku.

https://www.talentest.cz/


Učitelnice.cz

https://www.ucitelnice.cz/


Publikace Volba povolání bez předsudků

Metodika projektového dne pro základní školy je dostupná onlne … ZDE

Jedná se o metodickou „kuchařku“ pro projektový den propojující téma výchovy k volbě povolání a rovných příležitostí dívek a chlapců. Jejím cílem je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují. Rozšířit jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. V základu této publikace stojí myšlenka, že každý by měl mít možnosti uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolích žen a mužů.


Webová aplikace „Nenech to být“

Aplikace „Nenech to být“ https://www.nntb.cz/ je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT se může stát pomocníkem boje se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy.


Diagnostika v kariérovém poradenství

Nakladatelství Raabe připravuje k vydání publikaci Diagnostika v kariérovém poradenství od autorek PhDr. Sylvie Navarové a Mgr. Makéty Lancové.

Ukázka z publikace ke stažení: TZ_Raabe-KarPo

https://dobraskola.raabe.cz/diagnostika-v-karierovem-poradenstvi


Inkluze a kariérové poradenství

Už jste se seznámili s publikací Inkluze a kariérové poradenství?

Nakladateství Raabe vydalo publikaci Mgr. Miroslava Vosmika zabývající se kariérovým poradenstvím s prvky sociodynamického poradenství, systemického přístupu a individualizované poradenství.

https://dobraskola.raabe.cz/inkluze-karierove-poradenstvi


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní. Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitnímu vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole. Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Více informací najdete na webu www.eqf.cz.


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/


Video k výběru povolání

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.


Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.


Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

Informace ke kariérovému poradenství

Informace o vzdělávací nabídce škol

Přehled oborů a kvalifikací

Poradenství pro začínající podnikatele