Mezinárodní projekt programu ERASMUS+ C-Game: Hra kariérového poradenství ve městě plném povolání

Asociace výchovných poradců v úzké spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu připravila a získala finanční prostředky na realizaci mezinárodního projektu programu ERASMUS+ (2019-1-CZ01-KA201-061204) s názvem C-Game: Hra kariérového poradenství ve městě plném povolání.

Partneři projektu:

  • Asociace výchovných poradců, z.s., ČR
  • Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., ČR
  • K.A.B.A Slovensko
  • TeCeMko, Slovensko
  • Znam i Moga, Bulharsko
  • ISON Psychotechnika, Řecko

Doba realizace projektu: 1.12.2019 – 31.5.2022

C-Game: Ukázka designu města

Cílem projektu je vyvinout hru pro žáky posledních ročníků základních škol. Během výstavby fiktivního města se žáci seznámí s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, rozšíří si povědomí o trhu práce a povzbudí je k přemýšlení o své budoucí kariérové cestě, se kterou souvisí volba studia po ukončení základní školy.

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové ​​poradenství a konzultaci s kariérovým poradce. Jediné, k čemu tato online hra má a bude sloužit je zábavnou formou prostřednictvím hry pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci a ovlivnit tak jejich budoucí kariérové rozhodování.

C-Game: Ukázka popisu budovy a prezentace volných pracovních míst, pro které hráč sestavuje inzerát.

Jak napovídá název projektu hra C-Game se bude odehrávat ve virtuálním městě. Žáci si město budou postupně doplňovat různými podniky, institucemi a organizacemi, a obsazovat v nich vypsaná volná pracovní místa.

Během hry bude žák dostávat jednoduché otázky, ze kterých se bude postupně skládat jeho zájmový profil. Po shromáždění dostatečných informací o zájmu žáka mu bude systém nabízet povolání odpovídající jeho dosud zjištěnému profilu. Protože ve věku 12–14 let je většina dětí daleko od vážného přemýšlení o své budoucí práci, všechny aktivity budou v hravé formě.

C-Game: Ukázka kvízu, kterým hráč sestavuje inzerát na obsazení volného pracovního místa.

C-Game je určena jak pro samostatné hraní doma, tak pro využití v hodinách posledních ročníků základních škol zaměřených na tematickou oblast Člověk a svět práce. V některých fázích hry budou mít žáci za úkol konzultovat vybraná témata s rodičem, učitelem, kariérovým poradcem, s kamarádem nebo spolužákem.

C-Game bude k dispozici v českém, anglickém, slovenském, bulharském a řeckém jazyce.

Kontakt: freibergova „x“ nvf.cz

Webové stránky projektu C-Game: http://project.c-game.cz

Zkušební verze C-Game ve stádiu vývoje můžete sledovat na https://test.c-game.cz. Berte ovšem na vědomí, že se opravdu jedná o průběžně aktualizovanou verzi této hry.

Předpokládaný datum uvedení C-Game do pilotního a plného provozu

C-Game bude uvedena do pilotního provozu koncem května 2022. O konkrétním datu uvedení C-Game do pilotního a posléze i do plného provozu budou základní školy a další zájemci o využívání C-Game informováni na těchto webových stránkách a na výše uvedených stránkách projektu C-Game.

Zájemci o zapojení do pilotního ověření se mohou přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách Pilotní ověření C-Game – ERASMUS+ Project C-Game.

Závěrečná konference projektu C-Game

C-Game bude výchovným a kariérovým poradcům představena na závěrečné konferenci projektu C-Game, která bude součástí Kongresových dnů výchovného poradenství konaných ve dnech 6. a 7. 10. 2022.