Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergovanvf.cz.


Konference IAEVG „Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost“, Brno a Bratislava, 9.- 13. 9. 2019

Přípravy velké konference Mezinárodní asociace studijního a profesního poradenství (international Association for Educational and Vocational Guidance) jsou v plném běhu. První dva dny (9.-10.9.2019) se uskuteční zajímavý před konferenční program v Brně a konference jako taková proběhne v Bratislavě.

Více informací bude průběžně publikováno na https://iaevgconference2019.sk/


Centrum Euroguidance Vás srdečně zve na konferenci

Kariérové poradenství v lokální a globální síti

23. – 24. 11. 2018

Hradec Králové

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, kde se konference i koná.
Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem.
Konference se budou účastnit i zajímaví zahraniční řečníci.
Neváhejte přihlašovat své příspěvky do sekcí na témata konference, i na další témata blízká kariérovému poradenství.
Účast je pro všechny otevřená a je bez poplatku, účastníkům s příspěvkem v sekcích je hrazeno i ubytování.

Více informací a online přihlášku na konferenci naleznete na https://konferencekp.cz/ 


Inkluze a kariérové poradenství

Už jste se seznámili s publikací Inkluze a kariérové poradenství?

Nakladateství Raabe vydalo publikaci Mgr. Miroslava Vosmika zabývající se kariérovým poradenstvím s prvky sociodynamického poradenství, systemického přístupu a individualizované poradenství.

https://dobraskola.raabe.cz/inkluze-karierove-poradenstvi


Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství?

Kongresové dny výchovného poradenství 2018 se konaly ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v hotelu Continental v Brně.

Příští Kongresové dny výchovného poradenství se budou konat v roce 2020 pravděpodobně v Praze v hotelu Olympic.

Program kongresových dnů 2018


Odborný seminář „Škola základ života“, 21. května 2018

Odborný seminář pořádají Univerzita Karlova v Praze a Národní vzdělávací fond, o.p.s. a uskuteční se v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, Praha 1.

Seminář je určen všem, kteří si chtějí vyslechnout zajímavé postřehy k budoucnosti vzdělávání, k souvislostem z historie a výhledům lidstva do budoucnosti, k vlivu technologií na směřování mládeže k odbornému vzdělávání atd. Cílem semináře je představit zásadní  současné a budoucí výzvy, před kterými stojí společnost, poskytnout školám klíčové informace související se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskuzi o směřování a přípravě mladých lidí pro měnící se svět.

Pro přihlášení nejlépe do 15. května 2018 použijte online přihlašovací formulář, který je dostupný také z hlavního menu webových stránek semináře konference.vaseprofese.cz.


Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech

Od 1. října 2017 mají absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, součástí níž jsou i nové formuláře vysvědčení. Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací má osm úrovní. Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitnímu vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole. Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Více informací najdete na webu www.eqf.cz.


Mezinárodní konference Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí, 17. května 2018

Konferenci organizují společně Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Akropolis, z.s. dne 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK v Brně, Cejl 530/73. Program konference je uveden v příloze a registrace se uskutečňují prostřednictvím formuláře uvedeného … zde. V případě zájmu se registrujte do 11. května 2018, prosím.

Pozvánka na akce Euroguidance

České středisko Euroguidance pořádá různé zajímavé akce určené pro odbornou veřejnost působící nebo se zajímající o kariérové poradenství.

Informace o akcích naleznete na http://www.euroguidance.cz/


Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky

Výchovným poradcům doporučujeme seznámit se s metodikou prevence předčasného ukončení školní docházky, která je dostupná na http://www.stop-dropout.eu/


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/


Video k výběru povolání

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.


Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.


Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

http://www.orienteexpress.cz/
http://www.orienteexpress.eu/
http://www.job-tip.cz/
http://www.occupationsguide.cz/

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Poradenství pro začínající podnikatele
http://www.zaloz-podnik.cz