Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergovanvf.cz.Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství?

Kongresové dny výchovného poradenství 2018 se budou konat ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v hotelu Continental v Brně.

O vyjednávání s přednášejícími Vás budeme průběžně informovat. Program už máme téměř hotový. Ještě pár drobností a bude zveřejněn.


Mezinárodní konference Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí

Konferenci organizují společně Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Akropolis, z.s. dne 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK v Brně, Cejl 530/73. Program konference je uveden v příloze a registrace se uskutečňují prostřednictvím formuláře uvedeného … zde. V případě zájmu se registrujte do 11. května 2018, prosím.

Pozvánka na akce Euroguidance

České středisko Euroguidance pořádá různé zajímavé akce určené pro odbornou veřejnost působící nebo se zajímající o kariérové poradenství.

Informace o akcích naleznete na http://www.euroguidance.cz/


Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky

Výchovným poradcům doporučujeme seznámit se s metodikou prevence předčasného ukončení školní docházky, která je dostupná na http://www.stop-dropout.eu/


Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků

Dokument je ke stažení na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33233/Video k výběru povolání

Doporučte svým žákům nebo s nimi shlédněte:
http://www.youtube.com/ Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.


Kurzy Euroguidance pro kariérové poradce

Dovolujeme si upozornit Vás na nově otevřené kurzy Centra Euroguidance. Kurzy proběhnou na jaře tohoto roku. Chcete-li se o kurzech a dalších aktivitách Centra Euroguidance dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.euroguidance.cz. Jedná se o kurz Koučovací přístup v poradenství a kurz CH-Q pro kariérové poradce.


Užitečné webové stránky

Online aplikace kariérové orientace

http://www.orienteexpress.cz/
http://www.orienteexpress.eu/
http://www.job-tip.cz/
http://www.occupationsguide.cz/

Informace ke kariérovému poradenství
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.budoucnostprofesi.cz

Informace o vzdělávací nabídce škol
http://www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů a kvalifikací
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/

Poradenství pro začínající podnikatele
http://www.zaloz-podnik.cz