Konference Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), s Moravskoslezským krajem a s dalšími významnými institucemi tohoto kraje si Vás dovolují pozvat na konferenci Škola základ života – Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj, která se uskuteční v Clarion Congress Hotel Ostrava dne

13. listopadu 2017

Program akce a další informace naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/


Pozvánka na odbornou akci k ekonomickým vyhlídkám ČR v příštích dvaceti letech

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) si Vás dovolují pozvat na volné pokračování konference Česká republika v příštích dvaceti letech – vize a cesta k jejímu naplnění, které se uskuteční v budově CIIRC ČVUT dne 19. září 2017. 

Program akce a další informace naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/


Celostátní konference STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Společnost Seminaria pořádá v Praze v hotelu Occidental dne 18.10.2017 celostátní konferenci STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem.

Konference je určena zejména vedení základních a středních škol, ale i metodikům prevence a výchovným poradcům, či referentům odborů školství na úrovni zřizovatelů.

Program konference a další informace naleznete na https://www.seminaria.cz/akce/stop-sikane-ve-skole-novy-souboj-s-nesvarem-2/


Kongresové dny výchovného poradenství 2016 – Diskutované téma – společné vzdělávání

Kongresové dny výchovného poradenství se konaly ve dnech 22. – 23. září 2016 v hotelu Olympik Praha, Sokolovská 138, Praha 8.

Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé a podnětné příspěvky a účastníkům za přátelskou atmosféru a hojnou účast – obsazeno bylo do poslední židle.

Pohled do sálu 22. 9. 2016

Součástí Kongresových dnů byla dne 23.9.2016 Valná hromada Asociace výchovných poradců. Byly projednány úpravy stanov v souvislosti se změnou legislativy, zpráva o činnosti, zpráva a hospodaření a proběhla volba nového Výkonného výboru Avp pro období 2016-2021.

Pohled do sálu, 23. 9. 2018

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 byly pořádány Asociací výchovných poradců v partnerství s Univerzitou Hradec Králové, s Národním vzdělávacím fondem, se střediskem Euroguidance, s nakladatelstvím Wolters Kluwer a pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s podtitulem „Diskutované téma – společné vzdělávání“

Vybrané prezentace ke stažení:

Jana Zapletalová … ZDE

Petra Novotná … ZDE

Pavel Vacek … ZDE

Wolters Kluwer … ZDE


Mezinárodní konference Kariérové poradenství v měnícím se světě

se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Katedrou andragogiky a personálního řízení, FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 na ÚPV FF MU v Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Konference se koná v budově Univerzity Karlovy, Celetná 562/20, Praha 1 ve dnech 10. a 11. listopadu 2017. Program konference a další informace naleznete na http://konferencekp.cz/