Odborný seminář „Škola základ života“, 21. května 2018

Odborný seminář pořádají Univerzita Karlova v Praze a Národní vzdělávací fond, o.p.s. a uskuteční se v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, Praha 1.

Seminář je určen všem, kteří si chtějí vyslechnout zajímavé postřehy k budoucnosti vzdělávání, k souvislostem z historie a výhledům lidstva do budoucnosti, k vlivu technologií na směřování mládeže k odbornému vzdělávání atd. Cílem semináře je představit zásadní současné a budoucí výzvy, před kterými stojí společnost, poskytnout školám klíčové informace související se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskuzi o směřování a přípravě mladých lidí pro měnící se svět.

Pro přihlášení nejlépe do 15. května 2018 použijte online přihlašovací formulář, který je dostupný také z hlavního menu webových stránek semináře konference.vaseprofese.cz.


Mezinárodní konference Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí, 17. května 2018

Konferenci organizují společně Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Akropolis, z.s. dne 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK v Brně, Cejl 530/73. Program konference je uveden v příloze a registrace se uskutečňují prostřednictvím formuláře uvedeného … zde. V případě zájmu se registrujte do 11. května 2018, prosím.