Spočenost SCIO nabízí možnost seznámit studenty 3. a 4. ročníků středních škol a středoškolské výchovné poradce se vším, co souvisí s Národními srovnávacími zkouškami (NSZ) a přechodem na vysokou školu, prostřednictvím bezplatných online seminářů. Na semináře, které budeme pořádat ve školním roce 2023/24, se můžete hlásit už nyní na seminare@scio.cz. Bližší informace naleznete na www.scio.cz/seminare.