Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich  postavení ve společnosti.  Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské  základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování  členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,  o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu  rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

(Výňatek ze stanov Avp)

ANKETA k výběru členských příspěvků za rok 2020

Na anketní otázku

Sdílím názor Výkonného výboru Asociace výchovných poradců, z.s. (Avp) o neplacení členských příspěvků v roce 2020. Souhlasím s tím, aby se členské příspěvky Avp pro rok 2020 neplatily.

Ano … 12se k 1.9.2020 vyjádřilo celkem 19 členů Avp takto:

  • Spíše ano … 2
  • Spíše ne … 2
  • Ne … 3

Výkonný výbor se na základě tohoto hlasování rozhodl, že za rok 2020 nebudou členské příspěvky vybírány.

Nevadí mi uhradit příspěvek, domnívám se, že i v této době je spousta práce s organizací různých akcí a plánováním a nemám s tím problém částku zaplatit.

Myslím, že Asociace není nečinná, potřebujeme občas či často poradit a obracíme se na vedení, a právě to vědomí, že se mohu někoho zeptat, je důležité. Tzn. příspěvky platit každý rok, ať Asociace může hlídat nejrůznější vyhlášky a různé jiné hrátky MŠMT.

Myslím si, že i v této „zvláštní“ době výbor pracoval. Příspěvky by se měly platit normálně 🙂 Přeji krásné prázdniny všem 🙂