Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich  postavení ve společnosti.  Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské  základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování  členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,  o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu  rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

(Výňatek ze stanov Avp)

Stanovy Asociace výchovných poradců , z.s. (2022)

Datová schránka: z9vmxvf

Aktivity Avp v roce 2023

  • Probíhají webináře k online hře podporující první volbu povolání žáků posledních ročníků základních škol C-Game. Webináře jsou zdarma. Přihláška je online: Webináře pro facilitátory C-Game – ERASMUS+ Project C-Game
  • 11.10.2023 se uskuteční druhý prakticky zaměřený webinář pro výchovné poradce, který bude tematicky navazovat na předchozí webinář a na programu budou témata: dokumentace PLPP a jeho hodnocení, dokumentace IVP a jeho hodnocení, Program poradenských služeb. Tentokrát je webinář určen výhradně pro členy Avp. Přihláška je … ZDE.
  • 13.9.2023 proběhl první webinář na téma činností výchovných poradců na začátku školního roku. Webinář byl zdarma a otevřen nejen pro členskou základnu Avp. Zúčastnilo se jej 70 výchovných poradců. Část pro základní školy prezentovala předsedkyně Avp Mgr. Libuše Třískalové a informace pro střední školy doplňovala členka Rady Avp Mgr. Andrea Koblasová. Ohlasy na webinář byly velice pozitivní. Účastníci je sdílejí na https://www.facebook.com/groups/asociacevp
  • 11.10.2023 se uskuteční druhý prakticky zaměřený webinář pro výchovné poradce, který bude tematicky navazovat na předchozí webinář. Tentokrát je webinář určen výhradně pro členy Avp. Přihláška je … ZDE.
  • O ostatních aktivitách jsou obvykle členové Avp informováni e-maily.

Aktivity Avp v roce 2024

  • Ve dnech 3.-4.10.2024 se uskuteční Kongresové dny výchovného poradenství 2024 v Brně. Členská základna Avp a ostatní zájemci, kteří vyjádří prostřednictvím formuláře svůj předběžný zájmem o účast na KDVP, budou o otevření přihlašovacího formuláře přednostně informováni. Vyhodnocení zpětné vazby od účastníků KDVP 2022 … ZDE.
Kongresové dny výchovného poradenství 2022, hotel Olympik, Praha