Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergova“x“nvf.cz (místo „x“ vložte zavináč).


Den pro kariérové poradenství 2023

Na 16. listopadu 2023 připravuje Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (dále jen Sdružení) seminář Den pro kariérové poradenství 2023. K aktivní účasti jsou zváni jak členové Sdružení, tak i nečlenové, kteří zde mohou představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod. Cílem setkání je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení.

Více informací a online přihlášku najdete na stránkách https://rozvojkariery.cz/akce/seminar-2023/


E-learning pro podporu kariérového rozvoje žáků a žákyň (nejen) gymnázií

Rádi bychom vám představili zajímavý online nástroj z dílny neziskové organizace Kým čím být, z.s. (www.kymcimbyt.cz). Jedná se o e-learning pro podporu kariérového rozvoje žáků a žákyň, kteří studují (nejen) na gymnáziích.

Kurz je 24/7 a zdarma k dispozici na webu organizace. Žáci jím mohou projít v rámci výuky nebo jako samostudium. Následně je vhodné s informacemi a získaným portfoliem, kam se propisují výsledky aktivit, po skončení kurzu se žáky pracovat. Absolvování e-learningu tudíž dobře slouží jako příprava žáků a žákyň pro individuální a skupinové kariérové poradenství. Slovo „nejen“ vyjadřuje možnost pracovat ve výuce s vybranými částmi e-learningu se žáky a žákyněmi v posledních ročnících na základní škole. Je to na zvážení každého učitele.

Nabízíme pro učitele a kariérové poradce možnost zveřejnit jejich zkušenosti na webu Kým čím být, z.s. ve formě metodického listu. Organizace vzor poskytne a při plánování akce může být její odbornice pro oblast kariérové podpory žáků zdarma k dispozici. Prosíme, pište na napis@kymcimbyt.cz. Tyto listy pak budou volně ke stažení pro každého učitele a kariérového poradce v ČR.

Na závěr nabízíme feedback učitele – kariérového poradce z gymnázia a SOŠ s maturitou z Plzeňského kraje.

… „prošel jsem si kurz. Jsem pozitivně překvapen, neboť shrnuje většinu aktivit, které se žáky dělám a nyní jsem vlastně na vážkách, jak k tomu přistoupit. Vlastně by bylo fajn to projít ze začátku roku a pak v hodinách se vracet k jednotlivým částem, tady bych asi jako běžný pedagog uvítal drobný metodický list, jak to se žáky v hodině rozvinout.
Kurz je natočen za mě velmi nápaditě, jazyk je srozumitelný pro mladé lidi, typ písmo a velikost se dobře čtou.
Děkuji za možnost si to vyzkoušet, myslím, že to bude velmi přínosné a je to skvělé shrnutí všech možných zdrojů a odkazů.
Velmi dobrá práce.“ …
.

Aktuální nabídka kurzů a webinářů pro pracovníky škol od dr. Moniky Puškinové

Letak_pracovnici_spp_sborovny

https://www.monikapuskinova.cz


Více informací: www.nanecisto.online


Pozvánka na akce Euroguidance

České středisko Euroguidance pořádá různé zajímavé akce určené pro odbornou veřejnost působící nebo se zajímající o kariérové poradenství.

Informace o akcích naleznete na http://www.euroguidance.cz/.

Archiv novinek 2023
Archiv novinek 2022
Archiv novinek 2021
Archiv novinek 2020
Archiv novinek 2019
Archiv novinek 2018
Archiv novinek 2017
Archiv novinek 2016