Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich  postavení ve společnosti.  Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské  základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování  členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,  o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu  rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

(Výňatek ze stanov Avp)

Placení členských příspěvků za rok 2022

Pro rok 2022 se členské příspěvky hradí v plné výši. Faktury již byly rozeslány. Pro rok 2023, prosím, vyčkejte na zaslání faktury.

Aktivity Avp v roce 2022

  • 7. dubna 2022 se uskutečnil Webinář Avp, na téma legislativa výchovného poradenství s velice kladným ohlasem.
  • 8. dubna 2022 se konala velice komorní členská schůze Avp.
  • Plánujeme sérii prezenčních i online setkání k projektu ERASMUS+ C-Game, jehož koordinátorem je Avp a výstupem je online hra pro žáky posledních ročníků základních škol. Žáci v ní mají možnost seznámit se hravou formou s 600 povoláními. O projektu a C-Game se dozvíte více informací … ZDE.
  • Ve dnech 6. a 7. 10. 2022 se v Praze v hotelu Olympik uskuteční Kongresové dny výchovného poradenství, na které je možno přihlásit se na KONGRESOVÉ DNY 2022 – Asociace výchovných poradců, z.s. (asociacevp.cz).
  • Dne 13.10.2022 se uskuteční v rámci #ErasmusDays od 14:00 webinář k projektu C-Game.
  • O jednotlivých akcích budou členové Avp informováni e-maily.