Citace ze stanov Avp čl. II. Účel Asociace, písm. 2.

Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále o poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní, kariérové a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Citace ze stanov Avp čl. IV. Členství v Asociaci, písm. 1.

Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Asociace, dodržují tyto stanovy a usnesení orgánů Asociace.

Členský roční poplatek je od roku 2017 Členskou schůzí Avp stanoven ve výši 500 Kč. Členský poplatek se hradí na základě zaslané faktury.  Pro rok 2020 bylo Členskou schůzí rozhodnuto o neplacení členských příspěvků.

Členem Avp se stává každý, kdo vyplní následující formulář, a to okamžikem jeho vyplnění. Členství zaniká nezaplacením členských příspěvků dvě po sobě jdoucí období s výjimkou období, pro která Členská schůze Avp rozhodla o neplacení členských příspěvků.

Máte-li zájem stát se naším členem, prosím, vyplňte následující formulář.

Systém Vám do několika minut pošle potvrzení o přijetí přihlášky.


    .