Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem po čtyř leté přestávce uspořádaly ve dnech 6.-7- října 2022 Kongresové dny výchovného poradenství v Praze v hotelu Olympik.

.

Kongresovým dnům byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kongresových dnů 2022 se zúčastnilo 140 účastníků, z čehož bylo 66 výchovných poradců ze základních škol, 36 ze středních odborných škol, 13 z gymnázií, 7 z vyšších odborných škol, 4 účastníci z jiných institucí a 14 přednášejících. Z celkového počtu účastníků bylo 41 členů Asociace výchovných poradců.

Vyhodnocení zpětné vazby od účastníků … ZDE.

10. Kongresové dny výchovného poradenství, 2024 se uskuteční v hotelu Continental, Brno ve dnech 3. – 4.10.2024. Rada Avp již od začátku června 2023 kontaktuje zajímavé lektory a domlouvá s nimi jejich účast a tematické zaměření jejich vystoupení. Členská základna Avp a ostatní zájemci, kteří vyjádří prostřednictvím formuláře svůj předběžný zájmem o účast na KDVP, budou o otevření přihlašovacího formuláře přednostně informováni. 

Zde můžete vyjádřit zájem o zaslání pozvánky na 10. Kongresové dny výchovného poradenství 2024

  1. Kongresové dny školního poradenství, 2005, Národní dům na Smíchově, Praha
  2. Kongres výchovného poradenství, 2006, Interhotel Labe, Pardubice
  3. Kongresové dny výchovného poradenství, 2008, Státní zdravotní ústav, Praha
  4. Kongresové dny výchovného poradenství, 2010, Hotel Continental, Brno
  5. Kongresové dny výchovného poradenství, 2012, Lázně Bělohrad
  6. Kongresové dny výchovného poradenství, 2014, Hotel Continental, Brno
  7. Kongresové dny výchovného poradenství, 2016, Hotel Olympik, Praha
  8. Kongresové dny výchovného poradenství, 2018, Hotel Continental, Brno
  9. Kongresové dny výchovného poradenství, 2022, Hotel Olympik, Praha

Fotografie z Kongresových dnů výchovného poradenství 2022