Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich  postavení ve společnosti.  Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské  základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování  členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,  o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu  rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

(Výňatek ze stanov Avp)

Placení členských příspěvků za rok 2021

Pro rok 2021 se členské příspěvky hradí v plné výši. Faktury byly rozeslány členům 5.6.2021.  Výkonný výbor Avp děkuje za jejich uhrazení.

Aktivity Avp v roce 2021

  • V prvním pololetí 2021 Výkonný výbor Avp nepokračoval v online setkáních. Důvodem byl velice malá účast.
  • Na podzim 2021 plánujeme další sérii online setkání zejména k výstupům projektu ERASMUS+ C-Game, v rámci něhož vzniká online hra pro žáky posledních ročníků základních škol. V průběhu hry budou mít žáci možnost seznámit se až s 600 povoláními. O projektu se dozvíte více informací … ZDE. Avp je předkladatelem tohoto projektu.