Vyplněním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se zasláním pozvánky na Kongresové dny výchovného poradenství 2024, které se budou konat 3.-4.10.2024 v Brně.

    Vaše jméno    Pokud máte zájem na Kongresových dnech vystoupit s příspěvkem, napište nám jeho název a stručnou anotaci:

    .