Vyplněním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se zasláním pozvánky na Kongresové dny výchovného poradenství 2024, které se budou konat na začátku října příštího roku.

    Vaše jméno    Pokud máte zájem na Kongresových dnech vystoupit s příspěvkem, napište nám jeho název a stručnou anotaci:

    .