Centrum Euroguidance Vás srdečně zve na konferenci

Kariérové poradenství v lokální a globální síti

23. – 24. 11. 2018

Hradec Králové

Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, kde se konference i koná.
Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem.
Konference se budou účastnit i zajímaví zahraniční řečníci.
Neváhejte přihlašovat své příspěvky do sekcí na témata konference, i na další témata blízká kariérovému poradenství.
Účast je pro všechny otevřená a je bez poplatku, účastníkům s příspěvkem v sekcích je hrazeno i ubytování.

Více informací a online přihlášku na konferenci naleznete na https://konferencekp.cz/ 


Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství?

Kongresové dny výchovného poradenství 2018 se konaly ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v hotelu Continental v Brně.

Příští Kongresové dny výchovného poradenství se budou konat v roce 2020 pravděpodobně v Praze v hotelu Olympic.

Program kongresových dnů 2018


Odborný seminář „Škola základ života“, 21. května 2018

Odborný seminář pořádají Univerzita Karlova v Praze a Národní vzdělávací fond, o.p.s. a uskuteční se v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, Praha 1.

Seminář je určen všem, kteří si chtějí vyslechnout zajímavé postřehy k budoucnosti vzdělávání, k souvislostem z historie a výhledům lidstva do budoucnosti, k vlivu technologií na směřování mládeže k odbornému vzdělávání atd. Cílem semináře je představit zásadní současné a budoucí výzvy, před kterými stojí společnost, poskytnout školám klíčové informace související se čtvrtou průmyslovou revolucí a otevřít diskuzi o směřování a přípravě mladých lidí pro měnící se svět.

Pro přihlášení nejlépe do 15. května 2018 použijte online přihlašovací formulář, který je dostupný také z hlavního menu webových stránek semináře konference.vaseprofese.cz.


Mezinárodní konference Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí, 17. května 2018

Konferenci organizují společně Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Akropolis, z.s. dne 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK v Brně, Cejl 530/73. Program konference je uveden v příloze a registrace se uskutečňují prostřednictvím formuláře uvedeného … zde. V případě zájmu se registrujte do 11. května 2018, prosím.