Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergova“x“asociacevp.cz (místo „x“ vložte zavináč).


KONGRESOVÉ DNY 2024 – Asociace výchovných poradců, z.s. (asociacevp.cz)


.

Národní pedagogický institut ČR pomáhá školám připravit se na změny!

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) nabízí různé vzdělávací akce, ve kterých si jistě vyberete. Je dostupná na nedávno zřízeném webu k poradenství https://poradenstvi.npi.cz/, konkrétně na stránce https://poradenstvi.npi.cz/vzdelavaci-programy-npi.Den pro kariérové poradenství 2023

Na 16. listopadu 2023 připravuje Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (dále jen Sdružení) seminář Den pro kariérové poradenství 2023. K aktivní účasti jsou zváni jak členové Sdružení, tak i nečlenové, kteří zde mohou představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod. Cílem setkání je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení.

Více informací a online přihlášku najdete na stránkách https://rozvojkariery.cz/akce/seminar-2023/


E-learning pro podporu kariérového rozvoje žáků a žákyň (nejen) gymnázií

.

Rádi bychom vám představili zajímavý online nástroj z dílny neziskové organizace Kým čím být, z.s. (www.kymcimbyt.cz). Jedná se o e-learning pro podporu kariérového rozvoje žáků a žákyň, kteří studují (nejen) na gymnáziích.

Kurz je 24/7 a zdarma k dispozici na webu organizace. Žáci jím mohou projít v rámci výuky nebo jako samostudium. Následně je vhodné s informacemi a získaným portfoliem, kam se propisují výsledky aktivit, po skončení kurzu se žáky pracovat. Absolvování e-learningu tudíž dobře slouží jako příprava žáků a žákyň pro individuální a skupinové kariérové poradenství. Slovo „nejen“ vyjadřuje možnost pracovat ve výuce s vybranými částmi e-learningu se žáky a žákyněmi v posledních ročnících na základní škole. Je to na zvážení každého učitele.

Nabízíme pro učitele a kariérové poradce možnost zveřejnit jejich zkušenosti na webu Kým čím být, z.s. ve formě metodického listu. Organizace vzor poskytne a při plánování akce může být její odbornice pro oblast kariérové podpory žáků zdarma k dispozici. Prosíme, pište na napis@kymcimbyt.cz. Tyto listy pak budou volně ke stažení pro každého učitele a kariérového poradce v ČR.

Na závěr nabízíme feedback učitele – kariérového poradce z gymnázia a SOŠ s maturitou z Plzeňského kraje.

… „prošel jsem si kurz. Jsem pozitivně překvapen, neboť shrnuje většinu aktivit, které se žáky dělám a nyní jsem vlastně na vážkách, jak k tomu přistoupit. Vlastně by bylo fajn to projít ze začátku roku a pak v hodinách se vracet k jednotlivým částem, tady bych asi jako běžný pedagog uvítal drobný metodický list, jak to se žáky v hodině rozvinout.

Kurz je natočen za mě velmi nápaditě, jazyk je srozumitelný pro mladé lidi, typ písmo a velikost se dobře čtou.

Děkuji za možnost si to vyzkoušet, myslím, že to bude velmi přínosné a je to skvělé shrnutí všech možných zdrojů a odkazů.

Velmi dobrá práce.“ …

E-learning je dostupný na Kým čím být – Pomáháme studentům vybrat si školu, povolání (kymcimbyt.cz)


 

Aktuální nabídka kurzů a webinářů pro pracovníky škol od dr. Moniky Puškinové

Letak_pracovnici_spp_sborovny

https://www.monikapuskinova.cz


Pozvánka na akce Euroguidance

České středisko Euroguidance pořádá různé zajímavé akce určené pro odbornou veřejnost působící nebo se zajímající o kariérové poradenství.

Informace o akcích naleznete na http://www.euroguidance.cz/.


Archiv novinek

Archiv novinek 2023Archiv novinek 2019
Archiv novinek 2022Archiv novinek 2018
Archiv novinek 2021Archiv novinek 2017
Archiv novinek 2020Archiv novinek 2016