Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro výkon funkce výchovného poradce

Pod názvy jednotlivých poskytovatelů specializačního studia pro výchovné poradce naleznete stručné anotace tohoto studia a kontakty.

Město Poskytovatel DVPP
Brno Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně … zde

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně … zde

Liberec Centrum dalšího vzdělávání, Technická univerzita v Liberci … zde
České Budějovice Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích … zde
Olomouc Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci … zde
Ostrava Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě … zde
Uherské Hradiště Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti … zde
Praha Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT … zde

Kurzy dalšího vzdělávání pro kariérové poradce

Výběr poskytovatelů kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce byl aktuální dne 4.3.2018 a není jistě kompletní. Počet poskytovatelů se průběžně zvyšuje a při výběru kurzu se doporučuje zmapovat aktuální situaci na internetu.


Jste kariérový poradce a chcete doporučení dalšího vzdělávání?

Napište nám na freibergova(et)asociacevp.cz


DOPORUČENÁ LITERATURA

Lidmila VALENTOVÁ a kol. Školní poradenství I. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Nakladatelství Karolinum. Praha. 2013.  Dostupné na: http://vpsmp.cz/downloads/SkolniPoradenstviI.pdf