Asociace výchovných poradců ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem po čtyř leté přestávce uspořádaly ve dnech 6.-7- října 2022 Kongresové dny výchovného poradenství v Praze v hotelu Olympik.

Kongresovým dnům byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kongresových dnů 2022 se zúčastnilo 140 účastníků, z čehož bylo 66 výchovných poradců ze základních škol, 36 ze středních odborných škol, 13 z gymnázií, 7 z vyšších odborných škol, 4 účastníci z jiných institucí a 14 přednášejících. Z celkového počtu účastníků bylo 41 členů Asociace výchovných poradců.

Příští Kongresové dny výchovného poradenství se budou konat v říjnu 2024 v Brně.


Přehled doposud realizovaných kongresů a kongresových dnů výchovného poradenství

  1. Kongresové dny školního poradenství, 2005, Národní dům na Smíchově, Praha
  2. Kongres výchovného poradenství, 2006, Interhotel Labe, Pardubice
  3. Kongresové dny výchovného poradenství, 2008, Státní zdravotní ústav, Praha
  4. Kongresové dny výchovného poradenství, 2010, Hotel Continental, Brno
  5. Kongresové dny výchovného poradenství, 2012, Lázně Bělohrad
  6. Kongresové dny výchovného poradenství, 2014, Hotel Continental, Brno
  7. Kongresové dny výchovného poradenství, 2016, Hotel Olympik, Praha
  8. Kongresové dny výchovného poradenství, 2018, Hotel Continental, Brno
  9. Kongresové dny výchovného poradenství, 2022, Hotel Olympik, Praha

==> A R C H I V