Předběžný program

Program Kongresových dnů výchovného poradenství 2024 je z 95% domluven, přesto jej považujte za předběžný. Pořadí příspěvků a jejich časový rozvrh bude upřesněn začátkem září 2024. Může dojít ke změně pořadí a délky jednotlivých příspěvků.

Čtvrek, 3. října 2024, 9:30 – 20:00

Zahájení Kongresových dnů výchovného poradenství 2024 (15 min.)

Hana Poláková: Novinky v legislativě výchovného poradenství (90 min.)

Simona Babčáková: Syndrom vyhoření (60 min.)

Lenka Felcmanová & hosté: Panelová diskuse: Wellbeing a dobře fungující školní poradenské pracoviště (60 min.)

Lenka Ondráčková: Zkušenosti s poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (75 min.)

SO-FA (lektor bude znám později): Identifikace ohroženého dítěte (60 min.)

Posezení u vína

Pátek, 4. října 2024, 9:00 – 14:00

Členská schůze Asociace výchovných poradců, z.s. (30 min.)

Krátká sdělení a diskusní příspěvky:

 • Lenka Hloušková: Odborné praxe studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání
 • Zuzana Freibergová: Online zdroje a pomůcky pro kariérové poradenství a vzdělávání

Libuše Třískalová: Praxe výchovného poradce, jeho povinnosti a výkaznictví (120 min.)

Závěr KDVP 2024 (15 min.)


Závazná přihláška na Kongresové dny výchovného poradenství 2024

  1) ÚČASTNÍK / ÚČASTNICE


  Titul před jménem

  Titul za jménem


  Instituce

  Zastáváte funkci výchovného nebo kariérového poradce?

  Datum narození (uvádějte jen v případě, že má být uvedeno na osvědčení o účasti)

  KONFERENČNÍ POPLATEK
  Vyberte výši konferenčního poplatku

  Zde uveďte pro kontrolu výši konferenčního poplatku (jen číslovky bez mezer)

  Název právnické osoby hradící Váš konferenční poplatek nebo Vaše jméno (bude uvedeno na faktuře)

  Ulice a č.p. - 1. řádek adresy

  2. řádek adresy - může zůstat prázdný

  Město

  PSČ

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONGRESOVÝCH DNŮ SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÁM

  V hotelu Continental Brno jsou pro účastníky rezervované jedno a dvoulůžkové pokoje typu standard za níže uvedené zvýhodněné ceny. Rezervaci musíte provést napřímo s hotelem, NIKOLIV přes rezervační portály typu Booking.com nebo jejich online rezervační formulář. Při rezervaci pokoje uveďte heslo „Kongresové dny“.
  .
  Ceny pokojů v hotelu Continental:
  - STANDARD pokoj jednolůžkový á 2 040,-- Kč
  - STANDARD pokoj dvoulůžkový á 2 763,-- Kč

  https://www.continentalbrno.cz/cz, REZERVACE +420 541 519 609, INFO@CONTINENTALBRNO.CZ
  .

  POŽADAVEK NA STRAVOVÁNÍ
  Závazná objednávka oběda 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka večeře 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka oběda 4.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Zde, prosím, sečtěte pro kontrolu cenu objednaného stravování v Kč:

  Má být úhrada stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek?

  Pokud NEMÁ být úhrada za stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek, uveďte, kdo ji bude hradit:

  Název právnické / fyzické osoby hradící Vaše stravování (bude uvedeno na faktuře)

  Ulice - 1. řádek adresy

  2. řádek adresy - může zůstat prázdný

  Město

  PSČ

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  ČLENSKÁ SCHŮZE ASOCIACE VÝCHOVNÝCH PORADCŮ (Avp)
  Zúčastníte se Členské schůze Avp, která se bude konat dne 4.10.2024 od 9:00-10:00? Vstup volný i pro zájemce o členství a odbornou veřejnost.

  Váš komentář / Námět pro jednání Členské schůze Avp / Název Vašeho diskusního příspěvku

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace výchovných poradců, z.s. pro účely evidence členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  AnoNe