Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich  postavení ve společnosti.  Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské  základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování  členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy,  o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu  rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců.

(Výňatek ze stanov Avp)

Stanovy Asociace výchovných poradců , z.s. (2022)

Datová schránka: z9vmxvf

Kongresové dny výchovného poradenství 2022, hotel Olympik, Praha