RIEGEROVÁ, J. (2020) Volba povolání. IPS Úřadu práce ČR v Mostě. Dostupné na:

https://cloud-b.edupage.org/cloud/Volba_povolani_prezentace_pro_7_ZS_Most_Riegerova.pdf?z%3AvzfyMk567P0qZ8XVsCa0sqQgerOkKXuPqacJHdoIHE%2BsBzbF9yr5PSwsn4ojFvaz

PAVLOVÁ, I., JEDLIČKOVÁ, A., HORÁČKOVÁ, G. (2020) Volba povolání 9. ročníku základní školy. Úřad práce ČR v Jeseníku. Dostupné na:

https://zsceskaves.cz/storage/Volba_povol%C3%A1n%C3%AD_2020/Volba_povol%C3%A1n%C3%AD_-_prezentace_z_%C3%BA%C5%99adu_pr%C3%A1ce.pdf