Zajímají nás pracovní podmínky, ve kterých poskytujete výchovné poradenství!

Anketa je anonymní.

Všem respondentům děkujeme!

Pracovní podmínky výchovných poradců

  .
  Považujete prostor, ve kterém provádíte administrativní úkony výchovného poradenství, za vyhovující?

  .
  Považujete prostor, ve kterém provádíte individuální konzultace výchovného poradenství, za vyhovující?

  .
  Považujete technické vybavení, které máte k dispozici pro výchovné poradenství, za vyhovující?

  .
  Považujete své postavení v hierarchii školy za vyhovující?

  .
  Považujete časový prostor, který máte oficiálně vyčleněn na výchovné poradenství, za vyhovující?

  .
  Co považujete za problematické při poskytování výchovného poradenství?

  Působíte na:

  Spočítejte a potvrďte, že nejste robot: