Letní kemp pro děti plnící povinnou školní docházku

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský kemp je placený z dotace MŠMT a je pro Vás zadarmo!

Příměstský tábor – „kemp“, podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti je tak kemp zcela zdarma.

Více zde: https://www.malovanikresleni.cz/kemp/


Více informací: www.nanecisto.online


Korona hra

Zahrajte si i s dětmi Korona hru, která vznikla v rámci Iniciativy Sníh https://www.iniciativa-snih.cz/.

Link na Korona hru: https://korona.swehq.com/game