Do hry C-Game od 1. února 2022 do 28. dubna 2024 bylo zaznameno více než 42 tisíc vstupů. V prvních měsících (únor-duben) do hry vstupovali výhradně členové realizačního týmu. Nejvíce vstupů (6 781) pochází z pilotního ověření funkčnosti hry, které probíhalo v září 2022.

.

Následující graf zachycuje počty žáků, kteří do C-Game vstupovali s žákovskými kódy, tj. pod vedením svého učitele, výchovného nebo kariérového poradce. I zde je patrné velké zapojení žáků do pilotního ověřování během září a října 2022.

.

Aktivitu hráčů dokumentuje počet postavených měst. Uživatelé postavili více než osmnáct tisíc měst.

.

Foto: Testování C-Game na Základní škole ve Starém Kolíně, 16.9.2022