Jste výchovný / kariérový poradce, učitel nebo vedoucí zájmových kroužků a diskutujete s žáky ve věku 12-14 let jejich první volbu povolání a zároveň máte přístup k počítačové učebně? Pokud ano, C-Game je online hra, která žáky zábavnou formou seznamuje s rozmanitými povoláním a jednoduchými otázkami zjišťuje jejich zájmový profil.

Do hry mohou žáci vstupovat samostatně se svou e-mailovou adresou a heslem, nebo jim můžete ve facilitátorském prostředí hry vygenerovat žákovské kódy, které vám umožní sledovat průběh hry jednotlivých žáků a budete mít přístup k jejich zájmovému profilu.

Máte-li zájem seznámit se nejen se hrou, ale i s facilitátorským prostředím hry, zúčastněte se našich online webinárů, jejichž cílem je:

  • představit C-Game a její využití ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
  • ukázat, jak se ve facilitátorském prostředí zakládá třída a generují žákovské kódy,
  • ukázat, kde se ve facilitátorském prostředí nacházejí zájmové profily žáků, které jsou výsledkem 48 položkového dotazníku založeného na Hollandově typologii osobnosti a pracovního prostředí.
Termíny konání webinářů:
  • 19.9.2023 od 10:00 do 11:00
  • 3.10.2023 od 15:00 do 16:00
  • 17.10.2023 od 10:00 do 11:00

Webináře jsou zdarma a konají se, pokud se přihlásí 4 a více účastníků.

Link je zasílán s upozorněním na konání webináře několik hodin před jeho konáním.

19.9.2023 – link na webinář

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/81880588192?pwd=6VQ52NeybwVJCMZH3RAGGmJY7SVAAX.1

Meeting ID: 818 8058 8192

Passcode: 334723

Prezentace z 19.9.2023