Jste výchovný / kariérový poradce, učitel nebo vedoucí zájmových kroužků a diskutujete s žáky ve věku 12-14 let jejich první volbu povolání a zároveň máte přístup k počítačové učebně? Pokud ano, C-Game je online hra, která žáky zábavnou formou seznamuje s rozmanitými povoláním a jednoduchými otázkami zjišťuje jejich zájmový profil.

Do hry mohou žáci vstupovat samostatně se svou e-mailovou adresou a heslem, nebo jim můžete ve facilitátorském prostředí hry vygenerovat žákovské kódy, které vám umožní sledovat průběh hry jednotlivých žáků a budete mít přístup k jejich zájmovému profilu.

Máte-li zájem seznámit se nejen se hrou, ale i s facilitátorským prostředím hry, zúčastněte se našich online webinářů, jejichž cílem je:

  • představit C-Game a její využití ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
  • ukázat, jak se ve facilitátorském prostředí zakládá třída a generují žákovské kódy,
  • ukázat, kde se ve facilitátorském prostředí nacházejí zájmové profily žáků, které jsou výsledkem 48 položkového dotazníku založeného na Hollandově typologii osobnosti a pracovního prostředí.

Webináře se konají v prostředí ZOOM, termíny jejich konání jsou součástí přihlášky:

Link je zasílán několik hodin před konáním webináře.

Prezentace z 31.10.2023