Termín: 15. – 16. 10. 2020                             Místo konání: Praha – hotel Olympic

Aktuální otázky výchovného poradenství. Co je nového?

Předběžný program:

Čtvrtek 15. 10. 2020

  9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:15 Zahájení konference
10:15 – 11:00 MŠMT, ČŠI — v jednání (LT)
11:00 – 12:30 Mgr. Jiří Maléř
Co se děje ve škole a co s tím?
jiri.maler(et)centrum.cz (LT)
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:30 PhDr. Jan Svoboda
Název?
(JB)
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 16:30 Mgr. Štefan Grajcár
Výchovné a kariérové poradenství na Slovensku
(ZF)
16:30 – 17:00 Bc. Miroslav Zavadil, DiS
Varianty:

  1. Bez rodičů to nejde ani dětem ani ve škole
  2. Rodina a její vliv na rizikové chování dětí a mládeže
    — přislíbeno (LH)
17:00 – 18:30 Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M. nebo PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, Česká školní inspekce
Výsledky šetření ČŠI – Název?
— v jednání (LT)
18:30 – 19:30 Večeře
19:30 – 21:00 Večerní neformální posezení: Co zajímá výchovné poradce? – Název?
Na zvídavé otázky bude odpovídat Bc. Miroslav Zavadil, DiS

V průběhu dne prodej knih nakladatelství Portál a Grada (JK)

Pátek 16. 10. 2020

  9:00 – 9:45 Členská schůze Asociace výchovných poradců, z.s.
10:00 – 12:00 PhDr. Richard Braun
Školní psychlog – Název?
v jednání (LT)
12:00 – 13:00 Mgr. Libuše Třískalová, Asociace výchovných poradců, z.s.
Novinky v legislativě
13:00 – 13:15 Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Projekt ERASMUS+ C-Game, kariérové poradenství – informace
13:15 – 13:45 Mgr. Andrea Csirke
Zkušenosti ze škol: Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol
(ZF)
13:45 – 13:50 Závěr a zakončení Kongresových dnů 2020
13:50 Oběd