Platba

Účast na Kongresových VP je možná výhradně jen se zaplaceným konferenčním poplatkem. Platba se prování na základě faktury zaslané na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl na přihlášce. Variabilním symbolem je vždy číslo faktury. Faktury budou rozesílány průběžně.

Pro platby prováděné školou nebo jinou institucí, je nutné uvést na přihlášce přesnou fakturační adresu organizace (její přesný název, IČO, DIČ).

V případě platby fyzickou osobou, je nutné uvést celou adresu plátce.

Stornovací podmínky

V případě zrušení konání akce z vyšší moci bude uhrazená částka za konferenční poplatek a stravu vrácena na účet, ze kterého byla uhrazena.

Zrušení účasti se přijímá výhrandě e-mailem. Při zrušení účasti:

  • do 15. 9. 2024 bude navrácena celá uhrazená částka, tj. konferenční poplatek a úhrada za obědy a večeři,
  • od 16. 9. do 30. 9. 2024 bude navrácen jen uhrazený konferenční poplatek,
  • od 1. 10. 2024 bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% uhrazené částky, tj. ve výši uhrazeného konferenčního poplatku, obědů a večeří.

Vratky se provádějí na účet, ze kterého byla částka uhrazena.

Změna účastníka

Účastník se zaplaceným konferenčním poplatkem za sebe může vyslat náhradníka a nahlásit tuto změnu na freibergova@asociacevp.cz. Při nahlášení změny účastníka po 20. 9. 2024 nebude možno změnit jméno na již vytištěných materiálech, prezenčních listech, osvědčení o účasti, vizitkách apod. Osvědčení bude vytištěno a zasláno dodatečně.