Výběr poskytovatelů kurzů dalšího vzdělávání pro kariérové poradce byl aktuální dne 4.3.2018 a není jistě kompletní. Počet poskytovatelů se průběžně zvyšuje a při výběru kurzu se doporučuje zmapovat aktuální situaci na internetu.


E-learning Kariérové poradenství pro 21. století

E-learning Kariérové poradenství pro 21. století je flexibilní a volně dostupný online kurz pro kariérové poradce a zájemce o obor, umožňující rozšířit si profesní vzdělávání. Kurz je interaktivní a nabízí multimediální obsah, díky kterému se učení stává snadným a zábavným. Je navržen tak, abyste si mohli sami zvolit čas, tempo a způsob učení. E-learning vám nabízí inspiraci, protože představuje nová témata, postřehy od odborníků, nabízí aktivity, které lze využívat v poradenské práci, a tím provází každého na cestě jeho profesním rozvojem.

Kurz se zabývá čtyřmi velkými tématy kariérového poradenství:

  • Navigace světem práce
  • Rozvoj profesionality kariérových poradců
  • Kariérové vzdělávání
  • Měnící se role kariérových poradců

E-learning Kariérové poradenství pro 21. století je výsledkem spolupráce odborníků v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání v rámci projektu Erasmus+.