Nabídky směřované výchovným poradcům můžete zaslat na freibergova  nvf.cz.


Nabídka volného pracovního místa: Výchovný poradce a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (5.3.2020)

Wichterlovo gymnázium přijme do svých řad výchovnou poradkyni/výchovného poradce. Hledáme pedagoga s libovolnou aprobací se zkušenostmi na pozici výchovného poradce ze střední nebo základní školy (polovinu naší školy tvoří žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia), který již absolvoval specializační studium dle vyhlášky 317/2005 Sb.

Více informací … ZDE


Nabídka spolupráce: DIVADELTA, o.s. interaktivní divadlo Fórum

DIVADELTA od roku 2009 navštěvuje školy, dětské domovy, kulturní centra a jiná místa nakloněná divadlu ve výchově, kde hrajeme interaktivní divadlo Fórum – tzn. divadlo, do kterého se zapojují i děti. Radí nám s příbehem, mění ho, hrají jednotlivé postavy – tím se učí reagovat na složité životní situace.

Programy, které DIVADELTA nabízí, plně pokrývají nejožehavější sociální témata, se kterými se mladí lidé setkávají nebo ve svém životě řeší : agresivita a šikana, nástrahy internetu, porušování pravidel, lhaní, vznik závislosti, alkohol, xenofobie, finanční gramotnost, poruchy příjmu potravy, stáří a umírání, atd. Některá představení jsou směřovaná dětem prvního stupně, jiná těm starším.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.divadelta.cz