Nabídky směřované výchovným poradcům můžete zaslat na freibergova „@“ asociacevp.cz.


Potřebujete osobního kouče?

Mgr. Jiří Pešek
osobní kouč pro studenty i pedagogy
tel. 604 987 520

Nabídka spolupráce: DIVADELTA, o.s. interaktivní divadlo Fórum

DIVADELTA od roku 2009 navštěvuje školy, dětské domovy, kulturní centra a jiná místa nakloněná divadlu ve výchově, kde hrajeme interaktivní divadlo Fórum – tzn. divadlo, do kterého se zapojují i děti. Radí nám s příbehem, mění ho, hrají jednotlivé postavy – tím se učí reagovat na složité životní situace.

Programy, které DIVADELTA nabízí, plně pokrývají nejožehavější sociální témata, se kterými se mladí lidé setkávají nebo ve svém životě řeší : agresivita a šikana, nástrahy internetu, porušování pravidel, lhaní, vznik závislosti, alkohol, xenofobie, finanční gramotnost, poruchy příjmu potravy, stáří a umírání, atd. Některá představení jsou směřovaná dětem prvního stupně, jiná těm starším.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.divadelta.cz