Seznam asociací poradenských pracovníků a pracovníků preventivně výchovné péče

Asociace pedagogicko-psychologických poraden, o. s.
Web: http://www.apppp.cz/

Asociace poraden pro zdravotně postižené
Web: http://www.apzp.cz/ 

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
Web: http://www.apspc.cz/

Asociace pracovníků středisek výchovné péče
Web: https://www.svphelpme.cz/

Asociace školní psychologie
Web: http://www.skolnipsychologie.cz

Asociace výchovných poradců, o. s.
Web: https://asociacevp.cz/

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.
Web: http://www.asociacevsp.cz/

Česká asociace školních metodiků prevence
Web: http://www.casmp.cz/

Českomoravská psychologická společnost
Web: http://cmps.ecn.cz/

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj
Web: http://www.rozvojkariery.cz/

Asociace bilanční diagnostiky
Web: http://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/