Kongresové dny výchovného poradenství 2016 – Diskutované téma – společné vzdělávání

Kongresové dny výchovného poradenství se konaly ve dnech 22. – 23. září 2016 v hotelu Olympik Praha, Sokolovská 138, Praha 8.

Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé a podnětné příspěvky a účastníkům za přátelskou atmosféru a hojnou účast – obsazeno bylo do poslední židle.

Součástí Kongresových dnů byla dne 23.9.2016 Valná hromada Asociace výchovných poradců. Byly projednány úpravy stanov v souvislosti se změnou legislativy, zpráva o činnosti, zpráva a hospodaření a proběhla volba nového Výkonného výboru Avp pro období 2016-2021.

Kongresové dny výchovného poradenství 2016 byly pořádány Asociací výchovných poradců v partnerství s Univerzitou Hradec Králové, s Národním vzdělávacím fondem, se střediskem Euroguidance, s nakladatelstvím Wolters Kluwer a pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s podtitulem „Diskutované téma – společné vzdělávání“

Vybrané prezentace ke stažení:

Jana Zapletalová … ZDE

Petra Novotná … ZDE

Pavel Vacek … ZDE

Wolters Kluwer … ZDE


Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce a Evropská kontaktní skupina vás zvou na seminář o kariérovém poradenství na základních a středních školách.

Seminář se koná dne 7. 11. 2016 od 9:30 v Administrativním a školicím centru Cejl, Cejl 530/73, Brno.


Konference Rodiče vítáni: kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy

Portál „Rodiče vítáni“ pořádá konferenci zaměřenou na kariérové poradenství a možnosti spolupráce školy a rodičů při hledání profesního zaměření žáků. Dopolední program konference proběhne formou přednášek, odpolední rozdělí účastníky do několika workshopů.

Konference se koná dne 8. 11. 2016. od 9.00 v Základní škole, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10 – Vršovice


2016/08: Pozvánka na konferencí „Vzděláváme společně“

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem

„VZDĚLÁVÁME SPOLEČNĚ“.

Konference se koná dne 27.5.2016 v Brně v Univerzitním kině Scala od 9:00 do 16:45 hod.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT … ZDE

Online přihláška je dostupná … ZDE


Pozvánka na setkání výchovných poradců „Společné vzdělávání krok za krokem“

Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve spolupráci s MŠMT a Asociací výchovných poradců setkání výchovných poradců k problematice společného vzdělávání.

Místo konání: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 dne 7.6.2016 od 8:00 do 13:00 hodin.

Na semináři budete mít možnost diskutovat společné vzdělávání s Kateřinou Valachovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě zájmu se prosím hlaste pomocí elektronické přihlášky … ZDE

Jiný způsob přihlášení není možný.

Videoznáznam z obdobné akce, která se uskutečnila 8.4.2016 v Brně, je možno shlédnout na youtube … ZDE


Seminář: Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století, Praha, 4.5.2016

Vážení členové Avp a další zájemci o kariérové poradenství,

srdečně vás zveme na další akci věnovanou kariérovému poradenství na základních a středních školách. Jedná se o seminář pořádaný Euroguidance nazvaný „Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století“, který se bude konat dne 4. 5. 2016 od 9:00 v hotelu Duo, Teplická 492/19, Praha 9

Seminář je určen zejména pracovníkům základních i středních škol, výchovným poradcům, učitelům i vedení škol, pracovníkům poraden a dalších organizací poskytujících poradenské služby žákům.

REGISTRACE na seminář je dostupná … Zde a probíhá do 25. 4. 2016.

Více informací naleznete … Zde


Konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, Brno, 26.-27.5.2016

Vážení členové a další zájemci o kariérové poradenství,

srdečně vás zveme na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd.

Konference se koná ve dnech 26. – 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vše o konferenci naleznete na webové stránce konference: http://konferencekp.cz
anglická verze: http://konferencekp.cz/en/

Zájemce o účast prosíme o online přihlášení na uvedených webových stránkách:
• účastník s příspěvkem / posterem – do 15. 4. 2016
• účastník bez příspěvku / posteru – do 16. 5. 2016


Žádost o vyplnění dotazníku na téma Výchovné poradenství na ZŠ

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při získání informací k diplomové práci studentky učitelství 1. stupně na téma Výchovné poradenství na ZŠ.

Studentka připravila online dotazník, který se Vám otevře … ZDE

Za jeho vyplnění předem děkujeme


Členské příspěvky pro rok 2016

Sdělení členům Avp

Vážení členové a zájemci o člensví v Asociaci výchovných poradců (Avp),

faktury na členské příspěvky za rok 2016 ve výši 300,- Kč budou zasílány v souvislosti s konáním Kongresových dnů.

Ty z Vás, kteří minulý rok fakturu nedostali, prosíme o vyplnění podkladu pro vystavení faktury na linku http://surveys2.nvf.cz/index.php?sid=46115&lang=cs

Členské příspěvky ve výši 300,- Kč se hradí na účet Asociace výchovných poradců, o.s. č. 204714275/0300.,

Prosím, nezapomeňte, že je při platbě vždy nutno uvést jméno a příjmení člena případně název instituce a město. Jinak nebude možno identifikovat Vaši platbu.


Kongresové dny výchovného poradenství 2016

Rada Asociace výchovných poradců plánuje Kongresové dny výchovného poradenství 2016 – viz předchozí novinka. Tentokrát se uskuteční v Praze ve dnech 22.9. – 23.9.2016

Program ještě není připraven, probíhá výběr témat.


Pozvánka na dva semináře k legislativě výchovného poradenství

Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve spolupráci s MŠMT a Asociací výchovných poradců dva identické semináře pro výchovné poradce:

Praha, Mariánské nám. dne 18.3.2016

Brno, divadlo Scala dne 8.4.2016

oba se konají od 8 do 13 hodin.

Hlavním tématem semináře jsou nové úpravy legislativy výchovného poradenství včetně úpravy financování asistentů pedagoga.

Adresa pro projevení zájmu o účast: lucie.skodova@nuv.cz