1) ÚČASTNÍK / ÚČASTNICE


  Titul před jménem

  Titul za jménem


  Instituce

  Zastáváte funkci výchovného nebo kariérového poradce?

  Datum narození (uvádějte jen v případě, že má být uvedeno na osvědčení o účasti)

  KONFERENČNÍ POPLATEK
  Vyberte výši konferenčního poplatku

  Zde uveďte pro kontrolu výši konferenčního poplatku (jen číslovky bez mezer)

  Název právnické osoby hradící Váš konferenční poplatek nebo Vaše jméno (bude uvedeno na faktuře)

  Ulice a č.p. - 1. řádek adresy

  2. řádek adresy - může zůstat prázdný

  Město

  PSČ

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONGRESOVÝCH DNŮ SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÁM
  Ubytování je možno v hotelu Continental, ve kterém se Kongresové dny 2024 konají.
  Pro zlevněnou cenu ubytování se obracejte přímo na hotel a uveďte heslo „Kongresové dny“ na:
  tel.: REZERVACE +420 541 519 609
  e-mail: INFO@CONTINENTALBRNO.CZ ?
  a uveďte heslo „Kongresové dny“..
  .
  POŽADAVEK NA STRAVOVÁNÍ
  Závazná objednávka oběda 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka večeře 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka oběda 4.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Zde, prosím, sečtěte pro kontrolu cenu objednaného stravování v Kč:

  Má být úhrada stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek?

  Pokud NEMÁ být úhrada za stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek, uveďte, kdo ji bude hradit:

  Název právnické / fyzické osoby hradící Vaše stravování (bude uvedeno na faktuře)

  Ulice - 1. řádek adresy

  2. řádek adresy - může zůstat prázdný

  Město

  PSČ

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  ČLENSKÁ SCHŮZE ASOCIACE VÝCHOVNÝCH PORADCŮ (Avp)
  Zúčastníte se Členské schůze Avp, která se bude konat dne 4.10.2024 od 9:00-10:00? Vstup volný i pro zájemce o členství a odbornou veřejnost.

  Váš komentář / Námět pro jednání Členské schůze Avp / Název Vašeho diskusního příspěvku

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace výchovných poradců, z.s. pro účely evidence členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  AnoNe