Přihláška na Kongresové dny výchovného poradenství, Brno, 3.-4. 10.2024

  ÚČASTNÍK / ÚČASTNICE


  Titul před jménem

  Titul za jménem


  Kde působíte?

  Zastáváte funkci výchovného nebo kariérového poradce?

  Jste členem Asociace výchovných poradců, z.s.?

  Pokud budete potřebovat na osvědčení o účasti na KDVP datum narození, zde jej uveďte:

  PLATBA KONFERENČNÍHO POPLATKU
  Vyberte výši konferenčního poplatku

  Zde uveďte pro kontrolu výši konferenčního poplatku

  Název právnické / fyzické osoby hradící Váš konferenční poplatek (bude uvedeno na faktuře)

  1. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře)

  2. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře - může zůstat prázdné)

  Město

  PSČ

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONGRESOVÝCH DNŮ
  Ubytování si zajišťuje každý sám/sama. Informace k rezervaci pokojů v hotelu Continental najdete na stránkách KDVP 2024.

  POŽADAVEK NA STRAVOVÁNÍ
  Závazná objednávka oběda 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka večeře 3.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Závazná objednávka oběda 4.10.2022 v hodnotě 200 Kč

  Zde, prosím, sečtěte pro kontrolu cenu objednaného stravování v Kč:

  Má být úhrada stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek?

  Pokud nemá být úhrada za stravování zahrnuta do faktury na konferenční poplatek, uveďte, kdo ji bude hradit:

  Název právnické / fyzické osoby hradící Vaše stravování (bude uvedeno na faktuře)

  1. řádek adresy (bude uvedeno na faktuře)

  2. řádek adresy (může zůstat prázdné, bude uvedeno na faktuře)

  PSČ (ve formátu 110 00)

  Město

  IČO pro uvedení na faktuře

  DIČ pro uvedení na faktuře

  E-mailová adresa pro zaslání faktury

  ČLENSKÁ SCHŮZE ASOCIACE VÝCHOVNÝCH PORADCŮ (Avp)
  Zúčastníte se Členské schůze Avp, která se bude konat dne 4.10.2024 od 9:00-10:00? Vstup volný i pro zájemce o členství a odbornou veřejnost.

  Váš komentář / námět pro jednání Členské schůze Avp

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Asociace výchovných poradců, z.s. pro účely evidence členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  AnoNe