Do hry C-Game bylo od 1. února 2022 do 1. srpna 2023 zaznamenáno více než 25 tisíc vstupů. Většina hráčů vstoupila do hry jen jednou. Z následujícího grafu je patrný pozvolný náběh registrovaných aktivních hráčů od února 2022. Vidíme zde nepatrné zvýšení v červnu, strmý nárůst v září a pokračování přírůstku hráčů i po ukončení projektu 31. října 2022.

.

Následující graf zachycuje počty žáků, kteří do C-Game vstupovali s žákovskými kódy, tj. pod vedením svého učitele, výchovného nebo kariérového poradce. I zde je patrné velké zapojení žáků do pilotního ověřování během září a října 2022. V listopadu po ukončení projektu se projevily naše diseminační aktivity, v nichž i nadále pokračujeme zejména formou webinářů pro facilitátory hry.

.

Aktivitu hráčů dokumentuje počet postavených měst. Uživatelé naší hry od března 2022 do konce července 2023 postavili více než osm tisíc měst. Za pozornost stojí i to, že 81 měst bylo vytvořeno během prvního měsíce prázdnin :-).

.

Foto: Testování C-Game na Základní škole ve Starém Kolíně, 16.9.2022