Vítejte na stránkách Asociace výchovných poradců!

O ASOCIACI

Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku. Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci…

Read More

KONGRESOVÉ DNY 2018

Asociace výchovného poradenství uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem opět po dvou letech Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství? Kongresové dny se konaly v Hotelu Continental, Kounicova 6, Brno ve dnech 4.- 5. října 2018. S programem Kongresových dnů se můžete seznámit … zde. Přehled doposud realizovaných kongresů a kongresových dnů výchovného poradenství Kongres o výchovném poradenství, 2004, Kongresové centrum Praha Kongresové dny školního poradenství, 2005, Národní dům na Smíchově,…

Read More

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na Vaše dotazy zaslané na freibergovanvf.cz obvykle odpovídá předsedkyně Asociace výchovných poradců Mgr. Libuše Třískalová. Za Vaše dotazy děkujeme. Aktualizovaný seznam legislativy najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – http://www.msmt.cz/dokumenty ? … Úvazek výchovného poradce (15.10.2018) Základní škola má 322 žáků, 170 na 1. st. + 152 na 2. st. a dva výchovné poradce (1. stupeň má svého výchovného poradce a 2. st. taky svého). O kolik hodin má snížený úvazek 22 hodin týdně…

Read More