Vítejte na stránkách Asociace výchovných poradců!

Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.

NOVINKY

Pokud máte zájem o zveřejnění informace určené pro výchovné poradce, napište nám na freibergovanvf.cz. Webová aplikace „Nenech to být“ Aplikace „Nenech to být“ https://www.nntb.cz/ je projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT se může stát pomocníkem boje se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy. Diagnostika v kariérovém poradenství Nakladatelství Raabe připravuje k vydání publikaci Diagnostika v kariérovém poradenství od autorek PhDr. Sylvie Navarové a Mgr.…

Read More

KONGRESOVÉ DNY 2020

Příští Kongresové dny výchovného poradenství se budou konat ve dnech 15.-16. října 2020 v hotelu Olympic v Praze. Program je postupně naplňován. Jeho první verze bude zveřejněna zde na začátku roku 2020. Pokud máte typ na lektora, jehož přednáška se týká výchovného poradenství a stálo by za to jej pozvat, napište na freibergova  nvf.cz. Přehled doposud realizovaných kongresů a kongresových dnů výchovného poradenství Kongresové dny školního poradenství, 2005, Národní dům na Smíchově, Praha Kongres výchovného poradenství,…

Read More

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na Vaše dotazy zaslané na freibergovanvf.cz obvykle odpovídá předsedkyně Asociace výchovných poradců Mgr. Libuše Třískalová. Za Vaše dotazy děkujeme. Aktualizovaný seznam legislativy najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – http://www.msmt.cz/dokumenty ? … Jak se stát výchovným poradcem? (31.10.2019) Pracuji druhým rokem jako asistentka pedagoga ve 3. třídě ZŠ. Mám vystudovanou VŠ (Mgr.) filologický obor. Ráda bych se stala výchovným poradcem. Jaké podmínky musím pro to splnit? ==> Výchovným poradcem se může stát pedagog –…

Read More