• KONGRESOVÉ DNY 2018
  • 2018-10-04   čt. 9:30 - 18:00, pá 9:00 - 14:00
  • Hotel Continental Brno

Vítejte na stránkách Asociace výchovných poradců!

O ASOCIACI

Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku. Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu  svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci…

Read More

KONGRESOVÉ DNY 2018

Asociace výchovného poradenství pořádá ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Národním vzdělávacím fondem opět po dvou letech Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství? Kongresové dny se budou konat v Hotelu Continental, Brno ve dnech 4.- 5. října 2018. Předpokládáme, že příprava programu bude ukončena na začátku května, a poté bude program zveřejněn na těchto stránkách. Předběžný časový plán programu … zde. Přihlašovací formulář pro účastníky bude otevřen na začátku…

Read More

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na Vaše dotazy zaslané na freibergovanvf.cz obvykle odpovídá předsedkyně Asociace výchovných poradců Mgr. Libuše Třískalová. Za Vaše dotazy děkujeme. Aktualizovaný seznam legislativy najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – http://www.msmt.cz/dokumenty ?… Podezření ze záškoláctví (8.3.2018) Nemůžu dohledat v legislativě odpověď na otázku: Je třídní učitel povinen uznat absenci žáka, pokud je podepsaná lékařem i rodiči, když je viděn v době školy pobývat venku a do školy nechodí již delší dobu? Mohla bych od…

Read More

Srdečně zveme výchovné poradce a příznivce výchovného poradenství do Brna na Kongresové dny výchovného poradenství 2018: Co je nového ve výchovném poradenství?