Seminář Den pro kariérové poradenství 2023

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádá pro příznivce kariérového poradenství seminář Den pro kariérové poradenství 2023. Program bude složen z přihlášených příspěvků. Kdokoliv zde může představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod.

Seminář Den pro kariérové poradenství 2023:

  • je určen pro kariérové poradce bez ohledu na to, kde působí,
  • cílem je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení,
  • se uskuteční dne 16. 11. 2023 prezenčně v Praze – místo konání (učebna, přednáškový sál) bude vybráno podle počtu účastníků.

Více informací a online přihláška na Seminář Den pro kariérové poradenství 2023 – Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. (rozvojkariery.cz)

Národní srovnávací zkoušky a přechod na VŠ – bezplatné online semináře

Spočenost SCIO nabízí možnost seznámit studenty 3. a 4. ročníků středních škol a středoškolské výchovné poradce se vším, co souvisí s Národními srovnávacími zkouškami (NSZ) a přechodem na vysokou školu, prostřednictvím bezplatných online seminářů. Na semináře, které budeme pořádat ve školním roce 2023/24, se můžete hlásit už nyní na seminare@scio.cz. Bližší informace naleznete na www.scio.cz/seminare.  

Webináře pro facilitátory C-Game

Webináře jsou určeny pro učitele, výchovné a kariérové poradce, vedoucí zájmových kroužků apod., kteří mají zájem:

  • seznámit se s C-Game a s jejím využitím ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
  • založit si ve facilitátorském “back office” zkušební třídu, vložit žáky a vygenerovat jim žákovské kódy, aby nemuseli do hry vstupovat pod svými e-mailovými adresami, měli přehled o průběhu hry každého žáka a přístup k výsledkům jejich odpovědí,
  • seznámit se s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního prostředí.

Vzdělávací kurz pro zájemce o kariérové poradenství

Působíte na pražské základní či střední škole? Studujete pedagogiku či poradenství na vysoké škole v Praze? Od září 2022 máte možnost zapojit se do vzdělávacího programu „Kariérový rozvoj ve školní praxi“, který Vám pomůže provázat aktivity kariérového poradenství s činností školy.Získáte podporu a nové impulzy pro Vaši práci.

Základní informace o vzdělávacím programu najdete zde. V případě zájmu o účast se prosím registrujte zde.Pokud chcete vědět víc, připojte se k online informačnímu setkání 31. 5. 2022 od 16:00 do 17:30: https://us02web.zoom.us/j/83138769194
Vzdělávací program je součástí projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který realizuje Pražský inovační institut.

Webinář a členská schůze Avp

Vzhledem k nejasnému vývoji epidemické situace rozhodl Výkonný výbor Avp  odložit konání Kongresových dnů výchovného poradenství na na neurčito a dále rozhodl o následujících akcích:

7. dubna 2022

10:00 – 16:00 Webinář k aktuálním otázkám výchovného poradenství

Program a online přihláška na webinář, 7. 4. 2022

8. dubna 2022

18:00 – 19:00 Členská schůze Avp (Valná hromada)

Program a online přihláška na členskou schůzi Avp, 8. 4. 2022

Letní kemp pro děti plnící povinnou školní docházku

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský kemp je placený z dotace MŠMT a je pro Vás zadarmo!

Příměstský tábor – „kemp“, podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti je tak kemp zcela zdarma. 

Více zde: https://www.malovanikresleni.cz/kemp/

Letní škola kariérového poradenství: Slovensko

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 4. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s centrom Euroguidance a PEDAL Consulting.

Letná škola kariérového poradenstva sa uskutoční 24. – 25. júna a prvýkrát bude prebiehať online formou. Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov a pracovníkov s mládežou.

Prvý deň bude venovaný hodnoteniu poradenských služieb a ich dopadu na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Cieľom je priniesť inšpirácie cez príklady dobrej praxe z rôznych sektorov na to, ako možno rozvíjať kvalitu v kariérovom poradenstve.

Druhý deň Letnej školy bude venovaný výstupom z projektu EDECO (Európsky rozvoj poradcov) a bude prebiehať interaktívnym spôsobom. Jeho súčasťou budú paralelné zážitkové workshopy.

Celý program je zverejnený na stránke www.rozvokariery.sk 

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do 22. júna 2021.

International Seminar „Framework for Reading Fluency Apps in Primary Schools“

ONLINE International Seminar „Framework for Reading Fluency Apps in Primary Schools“. This seminar is part of the Erasmus+ programme A is for App.

Organised by :  University of Amsterdam, the Netherlands

Date: November 23, 2020

Time: 10.00 – 13.00 hrs CET (Belgium, The Netherlands, Czechia, Slovakia), 9am to 12 noon for UK and Ireland.

Přihlásit se můžete zde. Vaše účast může být i jen částečná, budeme rádi za jakékoliv sdílení zkušeností, nebo návštěvu pro Vaši inspiraci. Pozvánka je volně k šíření, máte-li nápad, koho dalšího oslovit, prosím, učiňte tak.