Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 4. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s centrom Euroguidance a PEDAL Consulting.

Letná škola kariérového poradenstva sa uskutoční 24. – 25. júna a prvýkrát bude prebiehať online formou. Jej program je koncipovaný tak, aby bola prínosom pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov a pracovníkov s mládežou.

Prvý deň bude venovaný hodnoteniu poradenských služieb a ich dopadu na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Cieľom je priniesť inšpirácie cez príklady dobrej praxe z rôznych sektorov na to, ako možno rozvíjať kvalitu v kariérovom poradenstve.

Druhý deň Letnej školy bude venovaný výstupom z projektu EDECO (Európsky rozvoj poradcov) a bude prebiehať interaktívnym spôsobom. Jeho súčasťou budú paralelné zážitkové workshopy.

Celý program je zverejnený na stránke www.rozvokariery.sk 

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia je otvorená do 22. júna 2021.