Webináře jsou určeny pro učitele, výchovné a kariérové poradce, vedoucí zájmových kroužků apod., kteří mají zájem:

  • seznámit se s C-Game a s jejím využitím ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
  • založit si ve facilitátorském “back office” zkušební třídu, vložit žáky a vygenerovat jim žákovské kódy, aby nemuseli do hry vstupovat pod svými e-mailovými adresami, měli přehled o průběhu hry každého žáka a přístup k výsledkům jejich odpovědí,
  • seznámit se s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního prostředí.