Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádá pro příznivce kariérového poradenství seminář Den pro kariérové poradenství 2023. Program bude složen z přihlášených příspěvků. Kdokoliv zde může představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod.

Seminář Den pro kariérové poradenství 2023:

  • je určen pro kariérové poradce bez ohledu na to, kde působí,
  • cílem je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení,
  • se uskuteční dne 16. 11. 2023 prezenčně v Praze – místo konání (učebna, přednáškový sál) bude vybráno podle počtu účastníků.

Více informací a online přihláška na Seminář Den pro kariérové poradenství 2023 – Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. (rozvojkariery.cz)