Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro výkon funkce výchovného poradce

Pod názvy jednotlivých poskytovatelů specializačního studia pro výchovné poradce naleznete stručné anotace tohoto studia a kontakty.

Aktualizace podmínek pro akreditaci DVPP v dopise vzchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže MŠMT … ZDE

Město Poskytovatel DVPP
Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně … zde

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně … zde

Liberec Centrum dalšího vzdělávání, Technická univerzita v Liberci … zde
České Budějovice Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích … zde
Olomouc Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci … zde
Ostrava Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě … zde
Plzeň Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Celoživotní vzdělávání… zde
Praha Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze … zde

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT … zde


DOPORUČENÁ LITERATURA

Lidmila VALENTOVÁ a kol. Školní poradenství I. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Nakladatelství Karolinum. Praha. 2013.  Dostupné na: http://vpsmp.cz/downloads/SkolniPoradenstviI.pdf