Asociace výchovných poradců v úzké spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu připravila a získala finanční prostředky na realizaci mezinárodního projektu programu ERASMUS+ (2019-1-CZ01-KA201-061204) s názvem C-Game: Hra kariérového poradenství ve městě plném povolání.

Partneři projektu:

  • Asociace výchovných poradců, z.s., ČR
  • Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., ČR
  • K.A.B.A Slovensko
  • TeCeMko, Slovensko
  • Znam i Moga, Bulharsko
  • ISON Psychotechnika, Řecko

Doba realizace projektu: 31.12.2019 – 31.10.2022

Online hra C-Game je určena žákům posledních ročníků základních škol a je využitelná ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova k občanství. C-Game je bezplatná, online, veřejně dostupná a hratelná na stolních i přenosných počítačích a tabletech s kvalitním připojením na internet a prohlížečem Google Chrome.

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové​​ poradenství a konzultaci s kariérovým poradcem. Jediné, k čemu tato online hra má sloužit je zábavnou formou pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci, ovlivnit jejich budoucí kariérové rozhodování, volbu střední školy a povolání.

Hra C-Game se odehrává ve fiktivním virtuálním městě, ve kterém žáci formou dialogu s Job Serverem obsazují volná pracovní místa. Seznámí se tak s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, rozšíří si povědomí o trhu práce a hra je povzbudí k přemýšlení o budoucí kariérové cestě, se kterou souvisí volba studia po ukončení základní školy.

Během první úrovně hry žák odpovídá na jednoduché otázky, ze kterých se postupně skládá jeho zájmový profil, který se může stát východiskem pro skupinové a individuální konzultace k výběru střední školy.

C-Game mohou žáci hrát samostatně z domova nebo ve škole.  

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové ​​poradenství a konzultaci s kariérovým poradce. Jediné, k čemu tato online hra má a bude sloužit je zábavnou formou prostřednictvím hry pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci a ovlivnit tak jejich budoucí kariérové rozhodování.

.

Pilotní ověření prokázalo, že dobře vedená diskuse po hře a zpětná vazba je důležitější než hra samotná.

Při hraní hry ve školním prostředí se po hře od facilitátorů očekává diskuse se žáky o hře samotné, o povoláních, se kterými se během hry seznámili, o různých aspektech fungování města a o jejich zájmovém profilu, ve kterém se jim zobrazí jejich RIASEC kód z jejich odpovědí na kvíz 1. úrovně hry. Součástí hry je sice základní vysvětlení Hollandovy typologie osobnosti a pracovního prostředí, nicméně facilitátoři by bez znalosti této typologie neměli s výsledkem zájmového profilu žáků pracovat, aby nedošlo k mylné interpretaci RIASEC kódu. Facilitátoři se o této typologii mohou dozvědět více v „Průvodci hrou C-Game pro facilitátory“ obsahující i několik návodů, jak se žáky pracovat.

Vše potřebné se dozvíte v přiložených průvodcích hrou.

Na konferenci Euroguidance, která se konala dne 30.10.2022 na České zemědělské univerzitě v Praze – Suchdole byla hra C-Game oceněna Národní cenou kariérového poradenství 2022. Více na https://www.euroguidance.cz/novinky/2022/oceneni2022.html